Hoe is APS Therapy ontstaan?

 

Gold medal

APS Therapie is in begin jaren ‘90 in Zuid Afrika uitgevonden. Het idee van APS Therapie is ontstaan uit een artikel over de lichaamseigen actiepotentiaal in een medisch tijdschrift. In dit artikel werd verteld hoe belangrijk dit signaal is voor het lichaam en dat alle lichaamsprocessen werken met impulsen van deze actiepotentiaal. Dit zenuwsignaal zou de pijn kunnen verlichten of zelfs volledig uit kunnen bannen. In dat artikel werd geschreven dat mogelijk in de toekomst dit signaal gesimuleerd zou kunnen worden en dat men in staat zou zijn dit aan te bieden aan het lichaam en zo de effecten van pijn te kunnen bestrijden.

Dit artikel is de impuls geweest voor Actie Potentiaal Simulatie, afgekort APS. Kort daarna is begonnen met het ontwikkelen van het welbekende APS apparaat. Het heeft even geduurd voordat het eerste werkende prototype gebouwd was uit de verzameling van 10 ontwerpen. Dit eerste model werd als eerste gebruikt om iemand te behandelen wiens beide ellebogen volledig verbrijzeld waren door een vliegtuigongeluk. De pijnverlichting die door deze behandeling bewerkstelligd werd was fenomenaal.

Al snel werden er meer testen gedaan en werden er meer apparaten gebouwd. Hierdoor bleef APS niet onopgemerkt en kwamen er meer en meer geïnteresseerden, zo ook op een later tijdstip Prof. Chrstiaan Barnard (†). Vanaf dat moment heeft APS een enorme vlucht genomen. Prof. Barnard, die wereldwijd bekend stond als groot pionier in chirurgie, had in de zestiger jaren de eerste succesvolle open hart transplantatie verricht. Hij raakte enorm geïnteresseerd doordat hij leed aan artritis in de schouders en nek waardoor opereren nagenoeg onmogelijk werd.

Doordat Prof. Barnard in aanraking kwam met de APS therapie en zichzelf er mee ging behandelen ontdekte hij ook de enorme verbetering t.o.v. de klacht en kon hij zijn werkzaamheden als chirurg nog langere tijd voortzetten. In 1993 werd het eerste seriematige APS apparaat gebouwd dat aan een Amerikaanse arts werd gegeven. Het eerste apparaat dat ooit verkocht werd was aan een fysiotherapeut in Pretoria, Zuid Afrika.

Allereerst is de aanvraag bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) ingediend. Hier moest in eerste instantie aangetoond worden dat de apparatuur aan de IEC normen voldeed en vervolgens moest de effectiviteit aangetoond worden met klinische onderzoeken. 16 maanden later ontving APS destijds het FDA keur. Kort daarna volgden meer en meer internationale keurmerken.

Enkele jaren later, in 1998 om precies te zijn, was APS ook in bezit van het CE keur om de handel in Europa ook op te starten.

In 1998 toen het apparaat zijn CE label ontving is het APS apparaat geïntroduceerd op de “International Invention Show” te Geneve in de divisie “Medical Equipment”, alwaar het APS apparaat als enorme vooruitgang in de medische wereld opgemerkt werd , hetgeen resulteerde in de gouden medaille voor dat jaar.

Inmiddels is APS Therapy een Nederlands bedrijf en wordt de apparatuur in Nederland vervaardig volgens de Europese standaards. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bekendheid van de APS therapie een enorme vlucht heeft genomen. Ondanks het feit dat de APS produkten niet meer in Zuid Afrika vervaardigd worden heeft ook in Zuid Afrika APS een enorme toename in bekendheid gekregen doordat het Zuid Afrikaanse APS netwerk zich meer kan toeleggen op de ondersteuning van de APS therapie in Zuid Afrika.

Hieronder vindt u een enkele foto’s van topsporters die werken met APS TherapyTM.

André Agassi
Boris Becker
Ernie Els
Jan Roelof Kruithof

Reacties zijn gesloten.