Oor – acupunctuur

Oor – acupunctuur dankt zijn populariteit aan vaak spectaculaire en snelle resultaten.Het is een moderne ontwikkeling binnen de acupunctuur. Medisch gezien spreekt men van Auriculo-therapie (auricula is oor en therapie is behandeling).
Auriculo of oor – acupunctuur is sinds jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld door de in Lyon: Frankrijk wonende arts Dr. Paul Nogier. De resultaten van zijn werk zijn over de hele wereld bekend en zijn bevindingen worden onderwezen in Europa, de VS tot zelfs China de bakermat van de acupunctuur.

Op de oorschelp vind men de projectie van het gehele lichaam. Dit is het best te onthouden door een staande foetus op zijn kop te projecteren op de oorschelp.Het principe van de oor – acupunctuur is gebaseerd op het reflexmechanisme. Plaatselijke druk uitoefenen op een punt leidt tot een reactie. Deze reactie is waar te nemen met het Vasculair Autonoom Signaal (VAS).

Behandeling

Het behandelen van zones of punten op het lichaam, de ledematen of op de oorschelp, door middel van naaldjes, laser of elektromagnetische prikkels wordt officieel beschouwd als acupunctuur. Het uitoefenen van auriculotherapie houdt dus niet noodzakelijk in dat oorpunten met naaldjes moet worden geprikt. Er zijn, zoals genoemd, meerdere therapeutische behandelwijzen. Tevens is het mogelijk te behandelen met zogenaamde ‘kogeltjes’. Dit zijn kleine, meestal stalen, kogeltjes,welke op de oorschelp worden geplakt op specifieke punten.

Auriculo-therapie kan o.a ingezet worden bij:

 • Chronische en acute pijnklachten.
 • Stoppen met roken.
 • Slapeloosheid.
 • Allergische klachten.
 • Diverse soorten verslavingen.
 • Overgewicht:
 • Verminderen van het hongergevoel.
 • Stimulatie van het verzadigingsgevoel.
 • Versnelde verbranding van lichaamsvetten.
 • Psycho-regulerende werking.
 • Hoe vaak behandelen

 • Het totale aantal behandelingen hangt af van de ernst van de aandoening en gaat van 1 tot 6 behandelingen.

Reacties zijn gesloten.