Hoe verloopt een APS-Behandeling

 

 

Hoe verloopt een APS microstroom behandeling?

 

Voordat we starten met de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats, waarbij uw gegevens worden genoteerd en we uw klachten bespreken. Op basis daarvan maak ik een persoonlijk behandelplan. Tijdens de behandeling krijgt U op vooraf bepaalde plaatsen op het lichaam 4 elektroden opgeplakt, die het lichaamseigen signaal afgeven. Dit signaal wordt door de te behandelende plek gevoerd en hier merkt U niets van. De elektroden worden onder de kleding op de huid geplakt.

Afhankelijk van de soort klachten verminderen of verdwijnen deze na gemiddeld 6 behandelingen. Na deze behandelingen wordt het resultaat geëvalueerd om vervolgens te beoordelen of nog meer consulten gewenst zijn. Patiënten met chronische klachten hebben gemiddeld 8 tot 12 behandelingen nodig. Dit is afhankelijk van de ernst en duur van de klacht of aandoening en hoe U op de therapie reageert. Om het effect van de behandelingen te vergroten, worden de eerste 3 tot 6 behandelingen in een kort tijdsbestek (2 tot 3weken ) gepland. Bij chronische klachten kan het zijn dat regelmatige “onderhouds” behandelingen nodig zijn.

Tijdens de behandeling komen afvalstoffen vrij. Het is daarom wenselijk dat zeker tijdens de therapiedagen 2 liter zuiver bronwater gedronken wordt om deze afvalstoffen via de urinewegen te verwijderen.

Per persoon wordt dus een individueel plan opgesteld om gezamenlijk te werken naar een optimaal resultaat.Afhankelijk van de te behandelen lichaamsdelen kan de totale duur van de behandeling variëren tussen de 30 en 45 minuten.

 

 

Reacties zijn gesloten.